Kinh nghiệm:

1. Tập trung nhập liệu 15-20 phút
(rồi nghỉ thư giãn mắt 1-2 phút ) ...
(như vậy sẽ vừa đỡ hại mắt lại vừa đỡ mỏi tay )

2. Khi làm việc tránh phân tâm vào các việc khác như: chát chít ... lướt web…
vì nó làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

3. Luôn luôn cập nhật thông tin từ

Website http://danhmayonline.co.cc

hoặc Yahoo danhmay_kiemtien_online về kinh nghiệm, cách làm việc sao cho hiệu quả ... các phiên bản mới nhất của phần mềm làm việc ...