Ở nước ngoài, thường lấy thông số đo tốc độ đánh máy là WPM để làm chuẩn.Và Chúng tôi cũng dựa vào tốc độ WPM của bạn để tuyển dụng.WPM: Là số từ đánh được trên 1 phút
viết tắt của :Word per minute


VÒNG SƠ LOẠI
--------------------------------------------------------------------

Hằng ngày bạn thường đánh máy với tiếng việt, nhưng với công việc nhập dữ liệu thì chẳng liên quan gì đến 1 từ tiếng việt nào. Nên bạn cần luyện đánh tiếng anh vài giờ cho quen trước khi đăng ký làm việc.

Bạn hãy thử nhiều lần trên web http://www.thuviec.co.cc để biết kết quả tốc độ đánh máy trung bình - Tốc độ Min và Max (WPM) của bạn!Sau khi tự kiểm tra tốc độ đánh máy xong rồi thì bạn vào menu ĐĂNG KÝ LÀM VIC để hoàn tất thủ tục. Có khá nhiều người không qua được vòng này do tốc độ đánh máy còn chậm !!!
Những bạn cũng đừng tự ti với tốc độ hiện tại vì muốn đánh máy nhanh không phải trong 1 sớm 1 chiều mà cần phải có thời gian.
+ Với những bạn tốc độ từ 35 WPM trở lên có thể vừa làm việc vừa luyện tập hằng ngày vẫn được
+ Còn với những bạn tốc độ dưới 35 WPM thì cố gắng luyện tập thêm và tham khảo thêm cách đánh máy = 10 ngón (ko cần nhìn bàn phím)